Hướng dẫn đăng ký hồ sơ nhập học

Tổng quan Chương trình học

(Xem chi tiết)

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL) (Sơ cấp)

Loạt bài dành cho tân tín hữu hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ, loạt bài cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân.
​ - Có thể chọn tài liệu học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh từ hệ thống. Miễn phí.
 - Thời gian học: Học bài và làm bài trong vòng 2 tháng cho mỗi môn học

* Đời Sống Mới là khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tín hữu.
* Là chương trình học nhằm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn.
* Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc qua các chủ đề.
* Tài liệu của các khóa học nầy với lối văn đàm thoại dễ hiểu

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS) (Trung cấp mục vụ)

​Chương trình dành cho mọi tín hữu đã làm Báp-têm bằng nước; khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập trong sự phục vụ và dấn thân trong sự phục vụ, văn bằng Diploma được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University. 
  - Có thể chọn tài liệu học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh từ hệ thống. Có phí
​  - Thời gian học: Học bài và làm bài thi trong vòng 2.5 tháng cho mỗi môn học
  - Hoàn tất: 1 Khóa trình (3 môn học) nhận chứng nhận hoàn tất khóa trình từ AOGVN, 6 Khóa trình (18 môn học) nhận văn bằng Diploma

* Tài liệu học trong Chương Trình Cơ Đốc Phục Vụ được chuẩn bị theo một định dạng theo phương pháp nghiên cứu dành cho các nhân sự Cơ đốc.
* Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh cùng kỹ năng cần thiết cho việc phục vụ.
* ​Những khóa học này đã và đang được đặc biệt chuẩn bị cho nhân sự ở mọi quốc gia và mọi nền văn hóa 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài