Nếp Sống Cơ Đốc (.cl)

CẤU TRÚC 
CHƯƠNG TRÌNH NẾP SỐNG CƠ ĐỐC

Đời Sống Mới là khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tính hữu. Là chương trình học nhầm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc qua các chủ đề với lối văn đàm thoại dễ hiểu


1.         Đời Sống Thuộc Linh
CL1110   Nếp Sống Mới
CL1210  Khi Bạn Cầu Nguyện
CL1310 Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời - Lựa Chọn Của Bạn             

2.         Kinh Thánh
CL 2120   Kinh Thánh Của Bạn
CL 2220   Cách Học Kinh Thánh 
CL 2320   Phúc Âm Giăng

3.         Thần Học
CL 3130   Chúa Jêsus Là Ai ?
CL 3230   Người Bạn Hữu Ích
CL 3330   Chúng Tôi Tin

4.         Hội Thánh
CL 4140   Hội Thánh
CL 4240  Cơ Đốc Nhân Thờ Phượng
CL 4340  Những Điều Hội Thánh Làm


5.         Sự Phục Vụ 
CL 5150  Cá Nhân Chứng Đạo
CL 5250  Nhân Sự Cơ Đốc
CL 5350  Công Tác Dạy Dỗ


6.         Đạo Đức Cơ Đốc
CL 6160  Đạo Đức Kinh Thánh 
CL 6260  Hôn Nhân & Gia Đình
CL 6360  Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài