Hướng dẫn đăng ký môn học kế tiếp

Hướng dẫn đăng ký môn học kế tiếp

Nhấp chuột phải chọn "open image in new tab" (mở ảnh trang mới) mở rộng hình lớn hơn với liên kết gốc

Nếu xem bằng điện thoại, bấm và giữ vào hình vài giây, chọn "open image in new tab" (mở ảnh trang mới)

Hình 1

          
 Hình 2

     
Hình 3

 
Hình 4

     

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài