Hướng dẫn xem điểm tổng hợp

Xem điểm tổng hợp các môn học và thông tin hồ sơ học tập

 

Huong-dan-xem-diem-bang-hinh-anh-1

 

Huong-dan-xem-diem-bang-hinh-anh-2

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!