CL 1110 Nếp sống mới

Môn học của Khóa Trình CL 1 Đời Sống Thuộc Linh

CL 1110

        Khi bạn mời Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Từ trong tối tăm bạn được đem ra nơi sáng láng. Bạn được tha tội, và được sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn nhận được sự sống mới. Quyển sách nầy nói về sự sống mới mà bạn hiện đang có nhờ vào những điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho bạn.

        Sự sống mới nầy là món quà trực tiếp từ Cha trên trời của bạn và món quà đó sẽ tồn tại mãi mãi! Dầu sự sống mới có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, nhưng bạn lại bắt đầu cuộc sống ấy ngay tại trần gian nầy. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi bạn từng ngày cho đến khi bạn trở nên giống như Ngài càng hơn. Những ham muốn và thói quen cũ của bạn sẽ dần mất đi khi bạn vâng lời Ngài. Thay vào đó, một đời sống mới và đẹp đẽ sẽ được hình thành.

        Mọi việc nầy xảy ra như thế nào? Đã là con cái Đức Chúa Trời thì bạn có thể trông mong điều gì? Bạn sẽ có những khác biệt nào? Cha trên trời muốn bạn sống như thế nào? Ngài giúp đỡ ra sao? Quyển sách nầy được soạn thảo nhằm giải đáp những thắc mắc đó. Bạn sẽ khám phá được những sự thật quan trọng về sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn.

Louise Jeter Walker đã dành trọn cuộc đời mình để giúp đỡ người khác biết về lẽ thật Cơ Đốc. Bà có bằng Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Cơ Đốc Giáo Dục và là mục sư được tấn phong tại Hội thánh Assembles of God (Mỹ). Những quyển sách và tài liệu do bà viết phản ảnh những kinh nghiệm mà bà có được trong hơn 62 năm truyền giáo tại Peru, Cuba, Trung Mỹ, Vùng West Indies và Bỉ.


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Bài 1 : BẠN BẮT ĐẦU ĐỜI SỐNG MỚI

Bài 2 : BẠN ĐANG TẬP ĐI

Bài 3 : CHA THIÊN THƯỢNG ĐANG PHÁN VỚI BẠN

Bài 4 : BẠN CÓ MUỐN TĂNG TRƯỞNG KHÔNG

Bài 5 : ĐỜI SỐNG MỚI SINH HOẠT MỚ

PHẦN II: Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Bài 6 : TIÊU CHUẨN MỚI CỦA BẠN

Bài 7 : BẠN CÓ MỘT ĐẤNG GIÚP ĐỠ

Bài 8 : ĐỜI SỐNG BẠN LÀ MỘT TIA SÁNG

Bài 9 : CÁCH ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Bài 10 : SỰ TỰ DO MỚI CỦA BẠN


Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài