CS 3131 Nền Tảng của Lẽ Thật

Nghiên Cứu Về Giáo Lý Kinh Thánh là một phần giới thiệu hệ thống học tập về những giáo lý cơ bản thuộc Kinh Thánh. Những chủ đề chính bao gồm bản chất của Ðức Chúa Trời, công việc của Ðức Chúa Trời, những hoạt động và những hạn chế của các thiên sứ, sự Sáng Tạo, sự sa ngã của con người

Chi tiết
CS 3231 Sống Trong Đấng Christ

Bài học về Sự cứu rỗi đề cập đến giáo lý của sự cứu rỗi. Bài học trình bày sự cứu rỗi như ý muốn và công việc của Đức Chúa Trời dựa trên công tác cứu chuộc của Đấng Christ. Trước hết, chúng ta xét đến ân điển của Đức Chúa Trời như là nguồn gốc của sự cứu rỗi.

Chi tiết
CS 3331 Đấng Khuyên bảo, Giáo sư, Hướng dẫn

Nghiên cứu về Ðức Thánh Linh là một khóa học giới thiệu về các thuộc tính của Ðức Thánh Linh và công tác của Ngài trong thế gian từ khi sáng thế cho đến hiện tại. Ngài được xem như một Người Bạn riêng tư, quyền năng và thực tiễn, là Ðấng đang ở trong mỗi tín hữu đầy dẫy Ðức Thánh Linh và qua họ bày tỏ Ðức Chúa Giê-su Christ cho thế gian. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài