CS 4141 Hội Thánh Chúa trong Mục Vụ

Môn học thực hành về Hội Thánh và những người nam và người nữ làm điều đó trở thành hiện thực. Chú trọng đến công tác mang lại sự cứu rỗi qua Hội thánh và mỗi tín hữu chủ động tham gia vào công tác này. Môn học được thiết kế để giúp bạn theo ba hướng
 

Chi tiết
CS 4241 Thành Lập Hội Thánh Mới

Thành Lập Hội Thánh Mới là môn học thực tiễn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thành lập Hội Thánh mới như là một phương tiện để truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Môn học cung ứng những nguyên tắc chủ đạo để bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có thể tham gia vào công tác mở mang hội thánh mới, và do đó sẽ trở thành một hội thánh được nhân gấp bội.

Chi tiết
CS 4341 Giúp đỡ Cơ Đốc Nhân tăng Trưởng

Giáo dục Cơ đốc là một sự nghiên cứu về nền tảng Kinh thánh trong công tác nuôi dưỡng và áp dụng sự giảng dạy cách thực tế trong Hội thánh ngày nay. Môn học nhấn mạnh trên nhu cầu của các học sinh trong từng thời kỳ phát triển khác nhau và những cơ hội cho sự nuôi dưỡng Cơ đốc qua công tác của những chương trình Hội thánh địa phương

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài