CS 4241 Thành Lập Hội Thánh Mới

Môn học thứ 2 của Khóa trình CS4 Hội Thánh

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 4241Thành Lập Hội Thánh Mới là môn học thực tiễn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thành lập Hội Thánh mới như là một phương tiện để truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Môn học cung ứng những nguyên tắc chủ đạo để bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có thể tham gia vào công tác mở mang hội thánh mới, và do đó sẽ trở thành một hội thánh được nhân gấp bội.

Đây là môn học được thiết kế nhằm giúp học viên trong ba cách: 
​1) Giúp học viên hiểu mục đích và chức năng của hội thánh theo đúng như Kinh Thánh Tân Ước đã mô tả; 
2) Giúp học viên hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của khái niệm về tự quản, tự nhân lên và tự lực; 3) Giúp học viên thấu triệt những phương pháp qua đó hội thánh mới được thiết lập và nhân gấp bội trong bất cứ mọi hoàn cảnh, và mọi văn hóa

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Nhận thức được rằng thành lập Hội Thánh là mục tiêu và là phương tiện để truyền bá Phúc Âm.

2. Hiểu biết và đánh giá đúng vai trò của Hội Thánh địa phương trong sứ mạng truyền giáo của hội thánh phổ thông.

3. Giải thích được về khái niệm hội thánh được tăng gấp bội.

4. Định rõ được những chiến lược tốt để mở mang hội thánh trong vòng những nhóm người khác nhau.

5. Trình bày rõ ràng chính xác và định giá kế hoạch của bạn để mở mang một hội thánh..

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I Mô Hình Cho Hội Thánh

Giáo án

Bài 1 : Hội Thánh Thời Tân Ước

                            

 

Bài 2 : Hội Thánh và Sứ Mạng của Hội Thánh

   

PHẦN II:  Phương Cách Dành Cho Hội Thánh

Bài 3 : Hội Thánh Tự Quản

   

Bài 4 : Hội Thánh Thiết Lập Thêm Hội Thánh Mới

   

Bài 5 : Hội Thánh Tự Lập

   

PHẦN III: Sự Nhân Gấp Bội Của Hội Thánh

Bài 6 : Hội Thánh Đào Tạo Lãnh Đạo

   

Bài 7 : Hội Thánh Minh Họa Phương Cách Gieo Trồng

   

Bài 8 : Kế Hoạch Con Số Nhân Của Hội Thánh

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài