CS 4341 Giúp đỡ Cơ Đốc Nhân tăng Trưởng

Môn học thứ 3 của Khóa Trình CS4 Hội Thánh

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 4341Giáo dục Cơ đốc là một sự nghiên cứu về nền tảng Kinh thánh trong công tác nuôi dưỡng và áp dụng sự giảng dạy cách thực tế trong Hội thánh ngày nay.

Môn học nhấn mạnh trên nhu cầu của các học sinh trong từng thời kỳ phát triển khác nhau và những cơ hội cho sự nuôi dưỡng Cơ đốc qua công tác của những chương trình Hội thánh địa phương
 

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Hiểu được luận lý Kinh thánh cho sự nuôi dưỡng Cơ đốc.
2. Giải thích được sự nuôi dưỡng Cơ đốc liên quan đến nguyên lý và tiến trình dạy - học như thế nào.
3. Nhận biết và nắm bắt những cơ hội thuận tiện để bạn nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của những người khác.
4. Liên hệ sự nuôi dưỡng với sự tăng trưởng và sự phát triển tiến trình tự nhiên và sự sống thuộc linh.
5. Biết được tầm quan trọng và hiệu quả của sự nuôi dưỡng Cơ đốc trong mối tương quan của người dạy và người học.
6. Thảo luận vai trò của sự nuôi dưỡng Cơ đốc khi áp dụng vào mối liên hệ gia đình. 

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I Nuôi Dưỡng Sự Tăng Trưởng Phần Tâm Linh

                                         Giáo án

Bài 1 Sống và Tăng trưởng

   

Bài 2 Tiến đến Sự trưởng thành 

 

Bài 3 Giúp Cơ đốc nhân tăng trưởng 

 

PHẦN II:  Tăng Trưởng và Học Tập

Bài 4 Khám phá và Hành động 

 

Bài 5 Phát triển và Học tập 

 

Bài 6 Giống Thầy – Giống Trò

 

Bài 7 Hướng dẫn trong Kinh nghiệm Học tập

 

PHẦN III: Tăng Trưởng với Người Khác

Bài 8 Tăng trưởng trong Gia đình 

 

Bài 9 Tăng trưởng trong tổ học Kinh Thánh

 

Bài 10 Tăng trưởng trong Hội Thánh

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài