Giới thiệu

KINH THÁNH TRỰC TUYẾN


Đào tạo và huấn luyện cho cơ đốc hữu khao khát lời Chúa, muốn được trưởng thành trong Chúa, phục vụ Chúa, hầu việc Chúa với chương trình học hữu ích và nội dung phong phú.

Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Ngũ Tuần Việt Nam (AOGVN ONLINE) liên kết Đại Hoc Toàn Cầu (Global University)

 


Picture GLOBAL UNIVERSITY

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS) (trung cấp mục vụ)

Chương trình dành cho mọi tín hữu đã làm báp-têm bằng nước; khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập trong sự phục vụ và dấn thân trong sự phục vụ

* Tài liệu học trong Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được chuẩn bị theo một định dạng theo phướng pháp nghiên cứu sinh dành cho các nhân sự Cơ đốc

* Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh cùng kỹ năng cần thiết cho việc phục vụ

* Khóa học này đã và đang được đặc biệt chuẩn bị cho nhân sự ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và văn bằng Diploma được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University. 

Các Khóa học 

CS 1  Đời Sống Thuộc Linh                    CS 4  Hội Thánh  

CS1111

CS1211

 CS1311

 

CS4141

CS4241

CS4341

CS 2  Kinh Thánh   CS 5  Sự Phục Vụ

CS2121

CS2221

CS2321

 

CS5151

CS5251

CS5351

CS 3  Thần Học   CS 6  Đạo Đức Cơ Đốc

CS3131

CS3231

CS3331

 

CS6161

CS6261

CS6361

 

 

 


NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL) (sơ cấp)

Loạt bài dành cho tân tín hữu hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ, cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân, khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tín hữu.

* Là chương trình học nhằm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn

* Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc các chủ đề

* Tài liệu của các khóa học nầy với lối văn đàm thoại dễ hiểu

Các môn học 

 

CL 1  Đời Sống Thuộc Linh                    CL 4  Hội Thánh  

CL1110

   

CL1210

  

 

   

 

 

  

CL4240

  

 

  

CL 2  Kinh Thánh      

CL2120

  

CL2220

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

CL 3  Thần Học   CL 6  Đạo Đức Cơ Đốc

CL3130

  

 

  

 

  

 

 

  

CL6260

  

 

  

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài