CS 2321 Hiểu Biết Kinh Thánh

Môn học thứ 3 của Khóa trình CS2 Kinh Thánh

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 2321Hiểu biết Kinh Thánh là một môn học trình bày với bạn những phương pháp học Kinh Thánh cẩn thận. Bạn sẽ được học những phương pháp hiệu quả để học rồi áp dụng những phương pháp này với Kinh Thánh qua các câu hỏi trong bài. 

Phần nhiều những câu trả lời được đưa ra trong tài liệu hướng dẫn chỉ là những gợi ý để hướng dẫn bạn đưa ra câu trả lời của riêng mình. 

Bài học này nhấn mạnh những phương cánh mang tính quan sát và diễn giải, giúp bạn hiểu Kinh Thánh và đạt được mục tiêu chính của khóa học. Mục tiêu này giúp bạn áp dụng lẽ thật Kinh Thánh vào đời sống của bản thân cũng như chia sẻ lẽ thật đó với người khác.

 

Dorothy Johns là giáo sư dạy ở Trường tiểu học tại New York và Missouri, Hoa kỳ. Bà cũng dạy tại trường Cao đẳng Kinh Thánh Central Bible College ở Springfield, Missouri.

Bà hiện đang dạy các trường tiểu học và trường trung học ở Missouri. Bà Johns đã nhận được bằng Cử nhân Âm nhạc ở trường Eastern School of Music ở Rochester, New York. Bà đã tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục của trường State University of New York tại Brokport, New York. Bà cũng tham gia các khóa học tại các trường Drury College, Central Bible College, và Southwest Missouri State University tại Springfield, Missouri. 


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Mô tả những nguyên tắc cơ bản của việc diễn giải Kinh Thánh.
2. Mô tả bốn phương pháp học Kinh Thánh đã được trình bày trong khóa học này.
3. Sử dụng những nguyên tắc cơ bản của bước diễn giải và bốn phương pháp học Kinh Thánh khi tự học Lời Chúa.
4. Diễn giải những câu hỏi đầy ý nghĩa khi bạn học Kinh Thánh và hướng dẫn người khác học Kinh Thánh.
5. Đánh giá Kinh Thánh có thẩm quyền với niềm tin và đời sống của mọi Cơ đốc nhân.
6. Nhạy bén với nhu cầu bạn cần đến Đức Thánh Linh khi học và chia sẻ Lời Kinh Thánh.
7. Tự tin hơn khi chia sẻ Kinh Thánh với người khác.


 

CẤU TRÚC MÔN HỌC

Phần I: Phương Pháp Để Hiểu Kinh Thánh

                                         Giáo án

Bài 1 : Mở Kinh Thánh

  PDF

Bài 2 : Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh

  PDF

Bài 3 : Nguyên Tắc Cơ Bản Để Diễn Giải Kinh Thánh

   

​Bài 4 : Ngôn Ngữ Nghĩa Bóng Qua Diễn Giải Của Kinh Thánh

   

Phần II: Nghiên Cứu Kinh Thánh Theo Sách Ha-ba-cúc

 

Bài 5 : Tổng hợp— Hiểu các phần trong sách

 

PDF

Bài 6 : Tổng Hợp— Nối Kết Từng Phần Với Nhau​

 

PDF

Bài 7 : Ứng Dụng- Phương Pháp Học Kinh Thánh Theo Sách

 

PDF

Phần III: Những phương pháp khác để học Kinh Thánh

 

Bài 8 : Phương pháp học Kinh Thánh theo Tiểu sử

 

PDF

Bài 9 : Phương Pháp Học Kinh Thánh Theo Chủ Đề

 

PDF

Bài 10 : Phương Pháp Học Kinh Thánh Trong Giờ Tĩnh Nguyện

   

 


 

 

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài