CS 1211 Cầu Nguyện Và Thờ Phượng

Môn học thứ 2 của Khóa Trình CS1 ĐỜI SỐNG THUỘC LINH

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS1211Môn học nghiên cứu về sự cầu nguyện và thờ phượng bằng sự nhấn mạnh về sự ưu tiên cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài trên cả những nhu cầu và những điều cần thiết của con người, nhấn mạnh về những sự kiện cần thiết sẽ được cung cấp cho những tín đồ tôn trọng sự ưu tiên nầy. 

​Đặc biệt nhấn mạnh trên sự cầu nguyện và thờ phượng khi điều đó liên quan đến sự phục vụ của Cơ đốc nhân. Tài liệu phù hợp với sự tăng trưởng và sự khai trí thuộc linh của bạn, tài liệu được trình bày đại cương như một công cụ để nghiên cứu Kinh Thánh. Vì vậy, tài liệu sẽ bao gồm hai mục đích; có thể dùng để hướng dẫn tĩnh nguyện riêng của bạn và cũng có thể nâng cao hiệu quả trong sự truyền đạt Lời của Đức Chúa Trời.

 

Morris Williams là Giám Đốc Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại Vùng Châu Phi. Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ nầy, ông và vợ đã phục vụ với tư cách là nhà truyền giáo tại Trung và Nam Phi trong 25 năm. Công việc của ông là bao quát phạm vi rộng lớn của chức vụ gồm truyền bá Tin Lành, mở mang Hội Thánh, quản trị Trường Kinh Thánh và Tư vấn

Ông Williams xuất thân từ một gia đình có bảy người con – hiện nay tất cả đều tham gia vào chức vụ hầu việc Chúa. Chức vụ cầu nguyện và thờ phượng mà ông đưa ra trong sách Giáo Khoa tự học là kết quả trực tiếp của sự ảnh hưởng từ nơi cha mẹ tin kính Chúa của ông, họ không chỉ nêu gương trong sự cầu nguyện mà còn chứng minh với gia đình qua nếp sống của học về ý nghĩa cầu nguyện không thôi

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã học tại trường Đại Học Thần Học miền Trung tại Minneapolis, Minnesota. Ông bắt đầu chức vụ tại Bang Iowa là nơi mà sau khi hầu việc Chúa trong vài năm ông đã chọn làm giám đốc thanh niên và Trường Chúa Nhật tại Giáo Hạt Iowa. Sau đó không lâu, gia đình Williams đã tình nguyện trong lĩnh vực truyền giáo và được bổ nhiệm đến Châu Phi vào năm 1946.


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Kinh nghiệm Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời có thể biết được, và Ngài khao khát tương giao với bạn, và được bạn thờ phượng Ngài.
2. Sử dụng sự cầu nguyện và sự thờ phượng như là một phương cách để hiểu kế hoạch của Đức Chúa Trời để phục hồi con người trong mối thông công, và một cách làm cho họ trở thành những người con của Ngài trong gia đình của thiên đàng.

3.  Giải thích tại sao sự thờ phượng Đức Chúa Trời, vương quốc, và kế hoạch của Ngài phải là điều ưu tiên trong sự cầu nguyện.
4.  Cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời khi bạn kiếm kế sinh sống, khi bạn tìm một sự chung sống hòa bình với mọi người xung quanh, khi bạn tìm một đời sống đắc thắng, và khi bạn tìm sự giải thoát khỏi điều xấu xa chiếm hữu bạn.
5.  Thiết lập thói quen cầu nguyện và thờ phượng sẽ làm bạn trở nên giống như Đấng Christ và làm chứng có hiệu quả, có thẩm quyền dạy những người khác là những người đang tìm kiếm một đời sống cầu nguyện và thờ phượng.
6.  Thuyết  phục những người khác rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, yêu thương họ, và Ngài muốn cứu họ, và ban thưởng cho những ai thờ phượng Ngài trên tất cả mọi thứ khác

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I CẦU NGUYỆN & THỜ PHƯỢNG: CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG  

                         

 

Bài 1  Cầu Nguyện Với Ai ?

   

Bài 2  Mối Quan Hệ Gia Đình

   

Bài 3  Quyền Công Dân Trong Vương Quốc

   

PHẦN II:  TÍNH ƯU TIÊN CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG

 

Bài 4   Vị Vua Được Tôn Thờ

 

 

Bài 5    Vương Quốc Được Tìm Kiếm

 

 

Bài 6   Một Kế Hoạch Được Tiếp Nối

 

 

PHẦN III:  NHU CẦU ĐƯỢC ĐÁP ỨNG QUA SỰ CẦU NGUYỆN

 

Bài 7  Nhu Cầu Chu Cấp Được Cung Ứng

 

 

Bài 8  Nhu Cầu Xã Hội Được Đáp Ứng

 

 

Bài 9  Nhu Cầu Nên Thánh Được Thực Hiện

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài