CS 5351 Chia Sẻ Tin Lành

Môn học thứ 3 của Khóa Trình CS5 Sự Phục Vụ

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 5351Chia Sẻ Tin Lành là một môn học thực tế về tầm quan trọng của công tác chứng đạo. 

​Được viết chủ yếu cho những nhân sự trong Hội Thánh địa phương, đây cũng là một tài liệu hướng dẫn về công tác chia sẻ Tin Lành với mục đích hướng dẫn học viên cách dẫn dắt người khác đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa và là Chủ của họ. 

Tài liệu này cũng được trình bày để giúp học viên biết cách chứng đạo cá nhân cho người khác. Công tác tích cực của Đức Thánh Linh và Lời Chúa trong việc ảnh hưởng đến sự tiếp nhận 

 

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Hiểu chứng đạo là một kết quả thông thường của kinh nghiệm tiếp nhận Chúa.

2. Chọn những cách chứng đạo cụ thể để tham gia vào.

3. Sử dụng Kinh Thánh như một công cụ trong hoạt động chứng đạo.

4. Đánh giá cao công việc của Đức Thánh Linh trong công tác chứng đạo.

 

 


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: THẾ GIỚI CẦN SỰ CỨU RỖI- NHẬN DIỆN NHU CẦU 

                                         Giáo án

Bài 1 : Tại Sao Phải Rao Truyền Tin Lành?

   

Bài 2 : BẠN CÓ THỂ RAO TRUYỀN TIN LÀNH!

 

Bài 3 : HỢP SỨC NHAU ĐỂ TRUYỀN BÁ PHÚC ÂM

 

PHẦN II: QUYỀN NĂNG ĐỂ NHẬN LÃNH- CẦN TRANG BI

Bài 4 : HIỂU VÀ KINH NGHIỆM VỀ SỰ TIẾP NHẬN TIN LÀNH

 

Bài 5 : NƯƠNG CẬY NƠI ĐỨC THÁNH LINH

 

Bài 6 : NƯƠNG CẬY NƠI LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

PHẦN III: CÔNG TÁC CẦN LÀM- HÃY DẤN THÂN!

Bài 7 : TIẾP CẬN VỚI NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

 

Bài 8 : GIẢI THÍCH CON ĐƯỜNG CỨU RỖI

 

Bài 9 : DẪN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH

 

Bài 10 : MÔN ĐỆ HÓA TÂN TÍN HỮU

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài