CS 3131 Nền Tảng của Lẽ Thật

Môn học thứ 1 của Khóa trình CS3 Thần Học

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 3131Nghiên Cứu Về Giáo Lý Kinh Thánh là một phần giới thiệu hệ thống học tập về những giáo lý cơ bản thuộc Kinh Thánh. 

Những chủ đề chính bao gồm bản chất của Ðức Chúa Trời, công việc của Ðức Chúa Trời, những hoạt động và những hạn chế của các thiên sứ, sự Sáng Tạo, sự sa ngã của con người, kế hoạch cứu chuộc của Ðức Chúa Trời, nguồn gốc của Kinh Thánh, Hội Thánh và kế hoạch tối thượng của Ðức Chúa Trời cho nhân loại. Khóa học này là một nghiên cứu cơ bản, thực tế về sự dạy dỗ của Kinh Thánh và áp dụng những sự dạy dỗ đó trong đời sống của tín hữu.

​Những chủ đề lớn của Kinh Thánh được khám phá và được hỗ trợ qua các phân đoạn Kinh Thánh được trích dẫn.

 

Floyd C. Woodworth, Jr. là mục sư thực thụ từ năm 1951. Hiện nay ông là chủ bút của những tài liệu học tập cho Mạng Lưới Huấn Luyện Cơ đốc nhân và là giáo sư Viện Thần Học Cấp Tiến ở Châu Mỹ Latinh. Ông Woodworth phục vụ Chúa tại Cuba cho đến năm 1963. Năm 1964, ông làm giám đốc Trường Kinh Thánh Trung Tâm Côlômbia, Nam Mỹ.

Vào năm 1973, ông chuyển sang Mêxicô, tại đây ông gắn bó với việc soạn tài liệu giáo dục Cơ đốc qua Chương Trình Giáo Dục Cơ Ðốc Cấp Tiến, được biết đến với tư cách là Mạng Lưới Huấn Luyện Cơ đố c nhân. Ông Woodworth tốt nghiệp trường Kinh Thánh Trung Ương ở Springfiel, Missouri, và đại học Bethany Peniel College ở Bethany, Oklahoma nơi mà ông nhận bằng A.B. Ông nhận bằng M.A. về văn học Mỹ gốc Tây Ban Nha tại đại học Southern California ở Los Angles. Là giáo sư trường Kinh Thánh, mục sư và nhà truyền giảng ông viết với nhiều kinh nghiệm phong phú khác nhau.

Sự giảng dạy của ông đặt trên căn bản đa văn hóa tạo ra nét đặc sắc và sự hiểu biết trong lối viết của ông. David Duncan là giáo sĩ từ năm 1968. Ông đã từng là giáo viên và là hiệu trưởng của Calvary Bible Institute, ở Majuro, Marshall Islands trong tám năm, ông đã dạy tại Continental Bible College tại Brussels, Bỉ và ở vị trí giám đốc điều hành về chuẩn bị bản thảo tại ICI University từ năm 1980 đến năm 1983. Ông nhận cả hai bằng B.A. và M.A. tại University-Fullerton bang California. Ông cũng hoàn tất những khóa học cần thiết cho bằng tiến sĩ mục vụ tại California Graduate School of Theology. 


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Liệt kê những thuộc tính thiêng liêng và cá nhân của những thành viên trong Ðức Chúa Trời Chí Cao.
2. Mô tả sự tạo dựng con người, sự sa ngã của con người, và giải pháp mà Ðức Chúa Trời đã cung ứng để phục hồi sự tương giao của con người với Ngài.
3. Bày tỏ những điều chúng ta có thể biết về các thiên sứ thiện và ác cũng những hoạt động của họ.
4. Giải thích những mục đích cùng những hoạt động của Hội Thánh và kế hoạch của Ðức Chúa Trời cho tương lai đời đời của Hội Thánh.
5. Quyết định để được hướng dẫn trong mọi lãnh vực của đời sống của bạn bằng tiêu chuẩn của đức tin và hành động dựa trên lẽ thật Kinh Thánh.

 

 


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN IÐức Chúa Trời Chí Cao

                                         Giáo án

Bài 1   ĐỨC CHÚA TRỜI BẢN TÁNH & NHỮNG ĐẶC TÍNH TỰ NHIÊN CỦA NGÀI

  PDF

Bài 2   NHỮNG ĐẶC TÍNH ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG VIỆC CỦA NGÀI

   

Bài 3   ĐẤNG CHRIST VÀ BIỂU HIỆN THẤY ĐƯỢC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HÌNH

  PDF

Bài 4   ĐỨC THÁNH LINH - ĐẤNG HƯỚNG DẪN KHÔN NGOAN

   

PHẦN II: Các Đối Tượng của Ðức Chúa Trời 

 

Bài 5  ĐẠO QUÂN BÓNG TỐI VÀ ĐẠO QUÂN ÁNH SÁNG

 

PDF

Bài 6  Nhân Loại: Đối Tượng của Đấng Sáng Tạo​

 

PDF

Bài 7  Tội lỗi và Sự Cứu rỗi: Nan Đề và Cách Giải Quyết

 

PDF

​PHẦN III:  Hệ Thống của Ðức Chúa Trời

 

Bài 8     KINH THÁNH: Khải Thị Văn Tự Của Chúa

 

PDF

B​ài 9  ​   HỘI THÁNH: Cộng đồng dân sự của Chúa

 

PDF

Bài 10    TƯƠNG LAI - MẶC KHẢI - NGHỈ NGƠI

   

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài