Thi Thiên

(Thi 11:1-7)
Có bao giờ bạn cảm thấy muốn chạy trốn?

   “Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như con chim?” (Thi 11:1).Tất cả chúng ta đều có những thời điểm mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi mọi sự, chúng ta đưa hai tay lên rồi bảo: “Thế đấy. Tôi đã trải qua thời xuân sắc, và bây giờ, tôi đang phải xa rời nó”.

   Có những lúc chúng ta cần lánh đi để được an ổn và lấy lại niềm tin hy vọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy các môn đồ Ngài rằng: “Chúng ta hãy lánh khỏi đây và nghỉ ngơi một lát”. Đã có lần, Vance Havner ghi nhận: “Nếu bạn không chịu tách ra và nghỉ ngơi, thì chính bạn sẽ bị rơi rụng”. Nhưng tác giả Thi Thiên lại không nói về sự nghỉ ngơi: “Vì kìa, kẻ ác giương cung” (c.2). Tác giả còn bảo: “Kẻ ác đang hành động, và kìa, chúng ta hãy đi khỏi đây, đến ngọn núi nào đó, thảo luận và học hỏi Thánh Kinh với nhau”.

   Lúc nào bạn cảm thấy muốn chạy trốn, thì xin bạn hãy nhớ cho rằng ngai của Đức Chúa Trời luôn luôn vững chắc, an toàn. Chúa luôn ngự trong đền thờ thánh của Ngài. Đã có lần, trong gian truân, Ê-sai ngước nhìn lên và thấy Chúa Cứu Thế đang ngồi trên ngai cao sang. Trong sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhìn thấy Chúa ngự trên ngai Ngài và điều đó đã khích lệ ông rất nhiều.

   Đừng chạy trốn đến một ngọn núi, nhưng hãy chạy đến ngôi ân điển.

   Lúc nào bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc hoặc muốn trốn chạy, thì xin bạn hãy nhớ cho rằng bạn không thể nào trốn tránh được các nan đề rắc rối của bạn.

   Bạn cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi chính mình. Giải pháp dành cho bạn chính là: đừng bỏ chạy “mất” nhưng hãy chạy “tới”. Hãy chạy đến ngôi thi ân và tìm kiếm ân điển để giúp đỡ bạn trong những lúc có cần. 

   Những lúc bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc thì đó lại là những cơ hội lớn để Đức Chúa Trời sử dụng các nan đề của bạn để giúp bạn trưởng thành.

   Khi nào bạn cảm thấy muốn chạy trốn, thì bạn hãy tuyên bố rằng bạn có đặc quyền làm con Đức Chúa Trời và có quyền đền gần ngôi ân điển của Ngài. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy sự hiện hữu của Chúa và sẽ được Ngài đáp ứng những nhu cầu bạn cần.

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài