Thi Thiên

Đa-vít than khóc nói rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng phải lưu tâm đến hoàn cảnh của con”. Vua Sau-lơ truy nã Đa-vít liên tục trong suốt nhiều năm. Vào thời điểm đó, Đa-vít ví sánh mình như một con bọ chét đang bị truy đuổi. Còn Sau-lơ thì mãi chú tâm nghe những lời dối trá của bọn nịnh thần trong triều đình mình. Bọn họ muốn lấy lòng Saulơ, nên nịnh hót “Đa-vít muốn chiếm ngôi bệ hạ. Ông ta muốn đoạt ngai vàng của bệ hạ.

Đa-vít nói như vậy đó, và ông ấy đã thực hiện ý đồ của mình”. Họ nói dối về Đa-vít, Còn Đa-vít chẳng làm gì được họ về vấn đề này.

Chúng ta có rất ít quyền hành trên hoàn cảnh cuộc sống. Chúng ta không tài nào khống chế được thời tiết hoặc nền kinh tế. Chúng ta cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi những điều người khác nói hoặc làm đối với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một khu vực – vương quốc trong lòng mình. Mấu chốt của mọi vấn đề chính là vấn đề khúc mắc trong lòng người. Một khi chúng ta thiết lập ngai vua trong lòng mình, và bằng lòng để Đức Chúa Trời tiếp quản, ngự trị trên ngai ấy, thì chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về những điều gì khác nữa.

Trong Thi 10:12 Đa-vít cầu nguyện: “Đức Giê-vô-va ôi! xin hãy chổi dậy! Hỡi Đức Chúa Trời hãy giơ tay Ngài lên. Chớ quên kẻ khốn cùng”. Ở đây, từ “hạ mình” chính là từ chìa khoá của vấn đề. Vậy sự hạ mình là gì? Có phải là sự hèn hạ của con người chúng ta không? Không, sự hạ mình không phải là một ý tưởng đơn giản của con người chúng ta như vậy. 

Hạ mình tức là thừa nhận rằng tự mình không thể giải quyết nổi vấn đề của mình.

Đức Chúa Trời sẽ phải giải quyết vấn đề bằng việc Ngài sẽ hành động trong tôi, qua tôi, và vì cớ tôi. Nhưng, trước khi Ngài có thể hành động vì tôi hoặc qua tôi, thì Ngài buộc phải hành động trong tôi. 

Nếu bạn muốn vượt lên trên hoàn cảnh mình, thì hãy nép mình dưới bệ chân Chúa. hãy khiêm nhường, hạ mình, rồi Đức Chúa Trời sẽ nâng bạn lên cao.

Chúng ta không có khả năng chế ngự hoàn cảnh cuộc sống, lại càng không thể tránh né được hoàn cảnh. Nhưng, chúng ta có thể dâng lên Đức Chúa Trời thái độ khiêm nhường, hạ mình của mình. Gần đây, bạn có hay xem xét ngai lòng của bạn không? Bạn có sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời hành động trong bạn, qua bạn để hoàn thành mục đích của Ngài không?

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài