Thi Thiên

“Tại sao?” là câu hỏi dễ nhất để hỏi nhưng nó cũng là câu khó nhất để trả lời.

Trong đoạn Thi Thiên 10, Đa-vít đã hỏi “Tại sao?” đến 3 lần. Người theo chủ thuyết vô thần giải đáp cho câu hỏi này là: vì không có Đức Chúa Trời. Người theo chủ nghĩa duy lý thì bảo Đức Chúa Trời bất năng để hành động và không quan tâm, còn người theo chủ nghĩa hợp pháp lại nói đây chính là sự trừng phạt dành cho tội lỗi con người. Chỉ có Đavít trả lời thật đúng cho câu hỏi này. Có 3 giai đoạn xảy ra trong kinh nghiệm nghi vấn lý do tại sao này.

Giai đoạn thứ nhất: cảm thấy lo lắng tại sao Đức Chúa Trời ẩn mình.

Hàng thế kỷ qua, người ta vẫn thường thắc mắc: “Tại sao Đức Chúa Trời không hành động?” (Giop 13:24 Gie 14:8,9). Kẻ ác dường như đang chiến thắng và cũng đang ra tay. Họ phát ngôn 4 câu sai lầm. Câu thứ nhất, họ nói: “Không có Đức Chúa Trời” (Thi 10:1-4 14:1).

Kẻ ngu dại đi thờ lạy sinh vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Sự phán xét kinh sợ nhất mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta chính là để mặc chúng ta đi theo con đường mình.

Ngài là nguồn sự sống. Khi Ngài lìa bỏ chúng ta, chúng ta sẽ chết. Bạn có quan tâm đến Đức Chúa Trời khi bạn hoạch định những chương trình, kế hoạch cho mình?

Kế đó, kẻ ác bảo rằng: “Ta sẽ chẳng lay động” (c.5-7). Họ báng bổ Đức Chúa Trời vì họ không tin nhận Ngài. Họ lấy làm sung sướng khi nếm trải tội lỗi. Câu thứ ba, kẻ ác nói: “Đức Chúa Trời không hề nhìn thấy tôi”. Họ hình dung Ngài như thể một con thú lớn dữ tợn, đang vồ lấy người vô tội cách bất ngờ. Họ bị lộ chân tướng bởi những sự giả hình, sự lừa gạt dối trá, sự tham muốn , dựa dẫm và sự ích kỷ của chính họ. Vấn đề này đang diễn ra rất sinh động trong thế giới công việc hiện nay

Cuối cùng, kẻ ác nói “Đức Chúa Trời không quan tâm, xem xét”. Nhưng thật sự, Ngài rất quan tâm, xem xét mọi sự. Và tội lỗi sẽ theo đuổi kẻ ác và chộp lấy họ. Đa số chúng ta vẫn thường thắc mắc với Đức Chúa Trời “tại sao?” Mặc dù thế gian đã đưa ra rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng Thánh Kinh thì ban cho chúng ta sự sáng suốt minh mẫn để biết cách giải quyết đúng đắn câu hỏi này. Đừng như kẻ ác nói ra những lời sai trái về Đức Chúa Trời và thách thức sự phán xét của Ngài. Hãy yên nghỉ trong lời hứa của Lời Đức Chúa Trời.

Giai đoạn thứ hai liên quan đến “Lời hứa” Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ.

Tình trạng tội lỗi của con người đã để cho họ trở nên bơ vơ, khốn cùng. Vì thế, Đa-vít chuyển sự chú ý của mình từ kẻ ác sang Đức Chúa Trời. Chúng ta được khích lệ vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy mọi nan đề của chúng ta (c.14).

Hiển nhiên, Ngài biết rõ sự việc mà chúng ta đang đối diện. Ngài cảm biết cả những gì chúng ta cảm biết. Philip Brooks nói: “Mục đích sống chính là sự xây dựng tính cách qua lẽ thật”. Tính cách được hình thành trong bão tố và trên chiến trường cuộc sống. Nỗi thất vọng lớn nhất của chúng ta là không sợ sẽ không ai hiểu cho mình. Đấng Christ đã phải gánh chịu mọi từng trải thế gian để Đức Chúa Trời có thể sửa soạn chính Ngài làm thầy Tế lễ Thượng phẩm đầy lòng nhân từ, bác ái. Chúng ta cũng được khích lệ vì biết rằng Đức Chúa Trời luôn là Đấng hay xem xét (c.18).

Ngài nhìn thấy và hay quan tâm mọi việc, xét xử phân minh.

Giai đoạn thứ ba khi hỏi “Tại sao?” liên hệ đến “sự tin cậy”. Đức Chúa Trời là “Đấng đang lắng nghe” (c.16-18).

“Loài người vốn bởi đất mà ra” là những kẻ gian ác, họ sống cho thế gian và sống vì thế gian. Đa-vít nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vốn chỉ là những con người yếu đuối, dễ bị cám dỗ (Thi 9:20). Đức Chúa Trời luôn lắng nghe khi chúng ta kêu cầu Ngài và Ngài luôn ghi nhớ những lời kêu cầu ấy. Đến đúng thời điểm của Ngài, Ngài sẽ hoàn tất các mục đích, ý chí của Ngài. Chúng ta có thể tin chắc điều đó.

Khi ngày đền tội đến, kẻ ác sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi không chịu ăn năn của họ. Đức Chúa Trời đã chỉ định Con Trai Ngài làm Đấng Phán Xét. Nếu bạn không biết Đấng Christ là Chúa Cứu Thế, nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thoát khỏi sự trừng phạt cùng với tội lỗi mình, hoặc nếu bạn cứ tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại không ra tay, thì xin bạn hãy cảm ơn Ngài vì Ngài đã chưa xét xử bạn (IIPhi 3:9), Đức Chúa Giê-xu chết vì bạn và sẽ cứu bạn nếu bạn tin nhận Ngài.

Đức Chúa Trời không xây khỏi các câu hỏi của chúng ta. Ngài cũng không làm ngơ với tội lỗi. Ngài luôn quan tâm, giúp đỡ chúng ta hình thành tính cách của mình.

Ngài sẽ hoàn tất ý chỉ Ngài vào đúng thời điểm của Ngài.

Nếu bạn là Cơ Đốc nhân thường hay tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không hành động, thì bây giờ hãy phó thác đời sống bạn cho Chúa và đặt lòng tin cậy nơi Ngài (Thi 37:5)

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài