An nghỉ cho tâm hồn

   Điều chúng ta đã nhận ra cùng nhau là Đức Chúa Trời có ý định cho loài người để tìm được cả sự tự do và hưng thịnh trong đời sống trên đất của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đã tin vào lời nói dối rằng Chúa đang tìm điều ngược lại và, đáp lại, nó ảnh hưởng đến cách chúng ta sống. Chẳng có sự yên nghỉ nào trong sự cố kiết để gắng sức không thôi để nhận lấy tình yêu và ân điển của Chúa khi Kinh Thánh nói với ta rằng không có cách nào để làm vậy cả. Nhưng chúng ta reo mừng vì Kinh Thánh nói trong Giăng 3 rằng Đức Chúa Trời không gửi con Ngài đến để bắt tội thế gian, mà để thế gian được cứu. Cho nên, nếu Chúa có ý định cho chúng ta "sống hết mình" trên đất, chúng ta cần nhận thức những gì Thánh Linh đang nói với chúng ta về cách để làm điều ấy.

   Hôm nay, hãy chọn từ chối hay kiêng cử điều mà bạn biết sẽ thật khó để sống mà thiếu nó. Cho nhiều người trong chúng ta, đó có thể là tắt điện thoại của mình trong một khoảng thời gian. Điều khác có thể là cố ý kiêng ăn một bữa. Bằng cách làm điều này, chúng ta đang cố gắng đem sự phụ thuộc của mình vào những thứ cụ thể ra ánh sáng, nhằm bày tỏ nhu cầu của chúng ta cho Chúa để trở thành khát khao sau cùng của chúng ta. Chúng ta cũng muốn hỏi xin Chúa nói với chúng ta về những cách Ngài đang dẫn dắt chúng ta sống đời sống hưng thịnh và phát đạt. Hãy viết xuống những suy nghĩ Chúa cho bạn khi bạn tham gia vào quy trình này.

   Thận trọng: Sự cám dỗ có thể là lựa chọn từ chối điều gì đó mà không quan trọng bằng, trong nỗ lực nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng trong ngày của bạn. Tôi khích lệ bạn tin Chúa với điều mà có thể khó khăn hơn một chút để sống nếu không có nó để bạn có thể kinh nghiệm sức nặng của sự căng thẳng của sự thực hành.

Kinh Thánh

---Giô-ên 2:12 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, Hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn.

---Ma-thi-ơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời.’ ”

Chúng ta kiêng vì, như những người đã ở trong trong công việc vương quốc của Chúa Giê-xu, trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải chắc rằng chúng ta đang nói một lời từ biệt chắc chắn với tất cả những gì trong mình còn bám lấy sự cũ. - N. T. WRIGHT

Chúng ta kiêng vì nó giúp mang đến cho chúng ta sự cân bằng trong đời sống. Nó làm chúng ta nhạy cảm một cách sắc sảo hơn với toàn bộ cuộc đời để chúng ta không quá ám ảnh bởi tâm lý tiêu dùng của mình. - RICHARD J. FOSTER

Kiêng cử đồ ăn, hoạt động, sự tham gia hay theo đuổi - cho bất cứ thời điểm nào - thiết lập nền tảng để Chúa hiện hữu. - DAN B. ALLENDER

-Curtis Zackery-

#truongkinhthanhtructuyen

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!