Hôn Nhân - Gia Đình

   Có thể hiểu được tại sao chúng ta không nghĩ đến người bạn đời như là anh chị em mình, nhưng đoạn Kinh Thánh này với một câu gốc tuyệt vời về hôn nhân đã bắt đầu bằng cách nhắc nhở chúng ta yêu thương nhau như anh chị em trong Đấng Christ cùng những điểm liên quan đến mối quan hệ của bạn

   Tại sao ứng xử với bạn bè Cơ Đốc nhân đôi khi lại dễ dàng hơn với người trong gia đình. Hãy cùng cầu nguyện với Chúa để hôn nhân của bạn trở thành tấm gương về tình yêu của Đấng Cứu Thế. Xin Ngài hướng dẫn hai bạn trở thành những người tiên phong để chỉ ra tình yêu không thay đổi của Thiên Chúa.

Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 13:1-8

Hãy luôn giữ tình huynh đệ. Chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những người đang bị cầm tù như chính mình cũng bị cầm tù với họ; và cũng hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng; vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?” Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, là người đã truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho mình. Hãy xét xem kết quả cuộc đời họ và bắt chước đức tin họ. Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

#Hôn_Nhân_trọn_đời

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài