Tình yêu - Hôn Nhân - Gia Đình

Đức Chúa Trời phán rằng loài người sống một mình thì không tốt. Ngài đã lấy một chiếc xương của người nam và làm nên người nữ để đáp ứng nhu cầu cần có bạn của người nam.

Matthew Henry nói rằng Đức Chúa Trời đã không lấy xương chân của A-đam vì sợ ông có thể chà đạp vợ mình. Ngài cũng không lấy xương đầu của A-đam để vợ của ông không cai trị trên ông. Đức Chúa Trời đã lấy một chiếc xương sườn, gần nơi trái tim của A-đam, để người chồng yêu vợ, bảo vệ, và luôn giữ nàng bên cạnh.

Hôn nhân hạnh phúc tùy thuộc vào tình yêu và tình bạn giữa chồng và vợ. Ê-va là một phần của A-đam. Chồng và vợ trở thành một phần của nhau. Cuộc đời của họ được hòa nhập làm một. Ê-phê-sô 5:28 nói rằng: “Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình”.

CL 6260 #hôn_nhân_gia_đình


#truongkinhthanhtructuyen

Từ khóa: Tình yêu Hôn Nhân

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài