Giáng Sinh

Ngài chỉ là một hài nhi, khóc chào đời trong vòng tay của mẹ, nằm yên trong chuồng chiên máng cỏ, nhưng Ngài lại được hoài thai bởi Thánh Linh, không phải bởi con người.

Ngài chỉ là một hài nhi, nhưng sự ra đời của Ngài đã làm thay đổi dòng lịch sử của con người

Ngài chỉ là một hài nhi, nhưng bầu trời lại có sự biến đổi, bởi ngôi sao sáng xuất hiện khi Ngài ra đời

Ngài chỉ là một hài nhi, nhưng cả thiên binh trên trời chào đón, ca ngợi Con Thánh vào đời

Ngài chỉ là một hài nhi, nhưng Ngài lại đi trên biển, hoá bánh cho hàng ngàn người ăn, và thực hiện nhiều phép lạ, Ngài làm người mù được sáng, người què được đi, người bệnh được lành và người chết được sống lại

Ngài chỉ là một hài nhi nhưng Ngài thực thi luật pháp và sống một cuộc đời trọn vẹn, Ngài công bố cho nhân loại sự cứu rỗi, Ngài chữa lành mọi tấm lòng vỡ tan, cùng mọi tâm linh đau khổ

Ngài chỉ là một hài nhi, nhưng trời đất rung chuyển khi Ngài chết, và ngài đã sống lại đắc thắng vinh quang sau 3 ngày

Ngài SẼ là một hài nhi, khi chúng ta chỉ nhìn vào chiếc nôi của lễ hội, ngày này qua ngày kia, và vội vàng quên đi sự hiện diện của Ngài"

Nhưng…

Ngài không chỉ là một hài nhi, mà NGÀI….LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN NĂNG

Từ khóa: Giáng sinh

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài