Giáng Sinh

📖 "Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ." (I Cô-rinh-tô 1:27 VIE2010)

🌠 Bết-lê-hem là một thị trấn nhỏ, không đáng kể so với các thành phố lớn hơn trong khu vực. Trong Mi-chê 5: 2, Bết-lê-hem được gọi là "dân còn sót lại". Tại sao Đức Chúa trời lại hạ sinh tại một nơi đê hèn? Nó có xứng đáng là nơi sinh ra của Vua trên muôn vua?

🔔 Vấn đề là Đức Chúa Trời chưa bao giờ quan tâm đến định nghĩa về sự vĩ đại của thế giới. Giàu có, danh tiếng, sự nổi tiếng, quyền lực, không gì trong số này đáng chú ý đối với Đức Chúa Trời. Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô: "Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ". Những gì Ngài có thể làm trong cuộc sống của ai đó không bị giới hạn bởi địa vị trần gian của họ. Nếu Bết-lê-hem là "dân còn sót lại", thì Đức Chúa Trời sẽ nhận được bao nhiêu vinh quang cho việc thiết lập sự sống của Con Ngài ở đó? Cuộc hành trình của Chúa Giê-xu bắt đầu không quyết định những gì Ngài có thể đạt được cho Vương quốc của Đức Chúa Trời.

🙏 Cầu Nguyện:

Thưa Cha, cảm ơn Ngài vì đã không cho phép những điểm thấp nhất trong cuộc đời con hạn chế tiềm năng của con. Cảm ơn Ngài đã ban mục đích thiêng liêng cho một người không hoàn hảo như con. Con khen ngợi Ngài vì năng quyền tuyệt vời của Ngài bồng ẳm con trong những lúc yếu đuối. Con biết rằng bất kể con bắt đầu từ đâu, Ngài sẽ đưa con đến nơi Ngài muốn con đi. Cảm ơn Chúa Giê-xu đã cho con thấy rằng những điều đáng kinh ngạc bắt đầu ở những nơi khiêm tốn. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ, A-men!

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài