CS 6361 Đời Sống Sung mãn

Môn học thứ 3 của Khóa Trình CSĐạo Đức Cơ Đốc

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS 6361Nghiên Cứu Về Đặc Tính Cơ Đốc Nhân là một khóa học thực tiễn dựa trên Ga-la-ti 5 và những phân đoạn Kinh thánh có liên quan.

Bài học nhấn mạnh việc phát triển những phẩm chất Cơ Đốc và công việc của những đặc tính đó trong các mối quan hệ và trong sự phục vụ của Cơ Đốc Nhân. Những định nghĩa và ví dụ trong Kinh thánh được nhấn mạnh đến trong việc mô tả chín chiều kích của trái Thánh Linh cũng như các ứng dụng thực tiễn được thực hiện, vốn liên hệ những đặc tính này với đời sống Cơ Đốc Nhân.

Môn học sẽ giúp học viên hiểu được các nguyên tắc kết quả Cơ Đốc và tính cần thiết của việc phát triển không ngừng một đặc tính giống như Đấng Christ để có đời sống Cơ Đốc phục vụ hiệu quả và sung mãn trong Thánh Linh. Học viên sẽ được khích lệ đưa ra kết ước phát triển những phầm chất về đặc tính Cơ Đốc trong đời sống và thể hiện những đặc tính này trong kinh nghiệm sống hằng ngày của mình.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Liệt kê chín đặc tính của trái Thánh Linh và đưa định nghĩa cho từng đặc tính dựa theo cách sử dụng trong Kinh thánh.

2. Giải thích những khái niệm theo kinh thánh về việc kết quả, trở nên giống như Đấng Christ, việc phát triển không ngừng đặc tính Cơ Đốc Nhân và sự tự do Cơ Đốc.

3. Mô tả ý nghĩa của việc bày tỏ nhân cách giống như Đấng Christ trong mối quan hệ và kinh nghiệm sống hằng ngày.

4. Áp dụng các nguyên tắc kết quả Cơ Đốc khi bạn để Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình.


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: Bông Trái Thánh Linh Trong Mối Tương Quan Với Đức Chúa Trời

                               Giáo án     

Bài 1 : Đặc Tính Cơ Đốc Nhân: Bông Trái Của Thánh Linh

   

Bài 2 : Tình Yêu Thương: Bông Trái Được Chọn

   

Bài 3 : Vui Mừng: Bông Trái Ân Điển

   

Bài 4 : Bình An: Bông Trái Tin Cậy

   

PHẦN II: BÔNG TRÁI THÁNH LINH TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI NGƯỜI KHÁC

 

Bài 5 : Nhẫn Nại: Bông Trái Kiên Nhẫn

   

Bài 6 : Nhân Từ và Hiền Lành: Bông Trái Song Sinh

   

PHẦN III: BÔNG TRÁI THÁNH LINH TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI BẢN THÂN

 

Bài 7 : Trung Tín: Bông Trái Đức Tin

   

Bài 8 : Mềm Mại: Bông Trái Thuận Phục

   

Bài 9 : Tiết Độ: Bông Trái Kỷ Luật

   

​Bài 10 : Kết Trái: Không Có Luật Pháp Nào Cấm Các Điều Đó

   

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài