Kinh Thánh Khích Lệ

   Thời gian rất bình đẳng. Nó là một nguồn lực đã được phân chia một cách quân bình tuyệt đối. Mỗi một người đang sống đều có cùng một lượng thời gian để sử dụng mỗi ngày. Những người bận rộn không được cho thêm một chút thời gian nào. Thời gian không thiên vị ai.

   Chúng ta đều có một lượng thời gian trong mỗi ngày như nhau. Điều khác biệt giữa mỗi người chính là cách họ sử dụng thời gian mà họ đã được ban cho. Khi một thứ gì được mua lại là nó đã được giải cứu hay chuộc lại từ một trạng thái tiêu cực. Trạng thái tiêu cực cơ bản mà chúng ta muốn nói đến chính là sự lãng phí. Lãng phí thời gian nghĩa là sử dụng thời gian cho những điều gì chỉ có ít hoặc không có giá trị.

   Vince Lombardi có nói một câu ngạn ngữ: "Tôi không bao giờ thua cuộc; tôi chỉ hết giờ mà thôi." Câu nói này chỉ ra cho tôi một trong những yếu tố ấn tượng nhất của thể thao—cuộc chạy đua với thời gian. Đội nào sử dụng thời gian hiệu quả nhất sẽ trở thành đội chiến thắng. Dĩ nhiên, không giống như trong cuộc sống thực, thể thao có điều khoản gọi là hết giờ. Thời gian trong thi đấu thể thao có thể bị tạm dừng. Nhưng trong cuộc sống, không có hết giờ.

   Hãy cầu hỏi Đức Chúa Trời để Ngài bày tỏ cho bạn cách để sử dụng thời gian của bạn khỏi bị lãng phí cho những điều chỉ có ít hoặc không có giá trị.

Kinh Thánh

  • Thi Thiên 89:47

  • Ô-sê 10:12

  • Mác 13:33

R.C. Sproul - Youversion


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài