Video Bồi linh

Kinh thánh chép "Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên" Giô-ên 2:28-29

"Cảm ơn Cha Thiên đàng, chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng này, thời kỳ mà "SỰ TUÔN ĐỔ CỦA ĐỨC THÁNH LINH" đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Quyền năng, phép lạ, dấu lỳ đang diễn ra khắp đó đây. Trường kinh Thánh Trực Tuyến gởi đến quý học viên Video Clip giới thiệu về sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh qua chức vụ của Mục sư Andres Bisonni, người Argentina trên những người trẻ. Rồi kế tiếp là loạt Video về sự giảng dạy của Mục sư Andres tại Xứ Thánh Israel. Hãy cầu nguyện xin Chúa đưa tôi tớ Chúa đến Việt nam. Muốn thật hết lòng" Mục sư Đặng Hồng Ân

"Mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh" là một trong loạt bài học do Mục sư Andres Bisonni thực hiện tại Y-sơ-ra-ên tại ngững nơi Chúa Jêsus thi hành chức vụ khi Ngài còn ở thế gian. Phước hạnh biết bao khi con dân Chúa hiểu cách rõ ràng những phép lạ, chữa lành cùng với những lời dạy của Ngài trong bối cảnh thời Chúa Jêsus và áp dụng vào đời sống hiện tại của chúng ta.

Nguồn: holyspirit.tv - Việt hóa: AOGVN Online

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!