CL 2220 Phương pháp học Kinh Thánh

Môn học của Khóa Trình CL 2 Kinh Thánh

CL 2220

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, để bày tỏ kế hoạch của Ngài dành cho mọi người. Kế hoạch đó là để giải cứu hay cứu rỗi chúng ta qua việc tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế Giê-xu cách cá nhân. Ngay khi làm điều nầy, chúng ta được cứu.

Khi chúng ta đã chọn để vâng theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ có trách nhiệm để làm cho cuộc đời và tính cách của chúng ta thích ứng với ảnh tượng của Đấng Christ, nhưng cũng để chia sẻ tình yêu của Đấng Christ với người khác để cuộc đời của họ có thể được thay đổi.

Chúng ta có thể thực hiện trách nhiệm của chúng ta khi đáp ứng với Đức Thánh Linh, Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta khi học Kinh Thánh. Việc học Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải tập trung cao độ.  Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải biết áp dụng cho chính mình. Chúng ta cần học Kinh Thánh cách kỹ lưỡng để có thể hiểu được những ý nghĩa sâu xa của nó.

Tài liệu nầy sẽ trình bày những sự kiện căn bản về Kinh Thánh và cho bạn vài phương pháp để tổ chức việc học của bạn. Không có kế hoạch hành động thì sẽ rất khó để xây dựng một căn nhà, may một cái áo, hay đỗ đạt trong học tập. Khi có một kế hoạch hành động sẽ làm cho bất cứ nhiệm vụ nào sẽ cũng trở nên hứng thú và thuận lợi. Phương pháp tự học hiện đại nầy sẽ giúp bạn học biết các nguyên tắc cách dễ dàng và đem vào hành động ngay lập tức.

Thomas Maphori là một mục sư người Châu Phi đã chọn để học tập và làm việc tại quê hương của mình. Ông đã học tại trường African Bible College tai Rustenburg, Cộng Hòa Nam Phi khoảng ba năm, và sau đó ông tiếp tục học chương trình GLOBAL UNIVERSITY. Bên cạnh việc dạy dỗ và chăn bầy, Mục sư Maphori đã thể hiện sự quan tâm tích cực trong cộng đồng của ông, phục vụ trong ban văn phòng của trường khoảng hai năm.


Cấu Trúc Môn Học

PHẦN I: Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Bài 1 : Những Lý Do Để Học Kinh Thánh

Bài 2 : Kiến Thức Cơ Bản Về Kinh Thánh

Bài 3 : Kinh Thánh Là Một Tác Phẩm Văn Chương

Bài 4 : Chuẩn Bị Cho Việc Học Kinh Thánh

PHẦN II: Câu Hỏi Trắc Nghiệm

Bài 5 : Học Kinh Thánh Theo Từng Sách

Bài 6 : Học Kinh Thánh Theo Đề Tài

Bài 7 : Học Kinh Thánh Theo Nhân Vật

Bài 8 : Học Kinh Thánh Tĩnh Nguyện


Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài