Trung tín - Tin cậy - Vâng lời

   Tìm cách trở nên rộng rãi với người khác trong sự bí mật tiết lộ cho chúng ta những động cơ thật trong tim chúng ta xung quanh sự khát khao cho đi của mình. Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã ban ra một cách đầy khoan dung cho chúng ta qua rất nhiều cách mà chúng ta không hề xứng đáng, và điều đó làm đầy trái tim chúng ta với sự biết ơn với Ngài. Sự ban ra cũng giúp chúng ta nhớ rằng ấy là Chúa và chỉ có Chúa, Đấng cung cấp bền vững cho những ai đang cần. Đó không phải là công việc của chúng ta tạo ra sự công bình. Chúa đã chỉ định rằng chúng ta sẽ dừng lại và nghỉ ngơi để thực lòng chiêm nghiệm tình yêu, ân sủng và sự cung cấp của Ngài. Khi chúng ta nghỉ ngơi, Chúa vẫn đang làm việc.

   Hôm nay, trong ngày cuối của chúng ta, chúng ta sẽ tham gia vào một ngày Ngày Thánh Nhật. Đây có thể là một nhịp điệu mới, nên nó có thể sẽ không thấy tự nhiên để tham gia hết mình vào ngày này. Đó có thể trông như là đưa gia đình mình đi leo núi và bàn luận về sự oai nghi của tạo vật của Chúa. Đó có thể là đọc Kinh Thánh và tham gia một buổi thờ phượng nhóm lại để tôn vinh vinh quang của Ngài. Thực hành ngày Ngày Thánh Nhật giúp chúng ta nhận định chúng ta đã cố gắng thế nào trong sức riêng của mình để đạt được và hoàn tất điều mà chúng ta nghĩ mang lại cho mình sự an nghỉ và trọn vẹn. Ngày Ngày Thánh Nhật cũng giúp chúng ta tránh khỏi thần tượng năng suất làm việc. Khi chúng ta ngừng công việc của mình và nhớ đến ngày Ngày Thánh Nhật, chúng ta nhớ đến công việc quan trọng đã xảy ra trên thập tự giá. Khi chúng ta nhớ lại điều chúng ta đã được giải cứu khỏi, chúng ta sẽ chú tụng Đấng Giải Cứu.

Hãy tìm sự an nghỉ như kết quả của món quà Ngày Thánh Nhật Ngài dành cho chúng ta.

   Một lợi ích tuyệt vời của việc giữ ngày Ngày Thánh Nhật là chúng ta học cách để Đức Chúa Trời chăm sóc chúng ta - không phải bằng cách trở nên thụ động và lười biếng, nhưng trong sự tự do của việc từ bỏ sự gắng sức yếu ớt để trở thành Chúa của chính cuộc đời mình. - MARVA DAWN

   Chẳng có điều gì ích kỷ về Ngày Thánh Nhật, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Chúng ta không thể cho đi thứ mình không có. -EUGENE CHO

   Ngày Thánh Nhật là sự kháng cự của Đức Chúa Trời chống lại sự chuyên chế của việc lúc nào cũng nói có. Ngày Thánh Nhật là món quà của Chúa của lời nói không cho chúng ta trong nếp sống ám ảnh, ép buộc của cuộc đời mình. -A.J. SWOBODA

   Ngày Thánh Nhật là trụ chỉ đường của Chúa, chỉ dẫn không chỉ đến sự tốt lành của Ngài đến tất cả con người như Đấng Tạo Hoá của họ, mà còn đến sự thương xót của Ngài đến những người được chọn của Ngài như Đấng Cứu Rỗi họ. -THE BAKER ENCYCLOPEDIA OF THE BIBLE

-Curtis Zackery-

#truongkinhthanhtructuyen

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài