CS 1111 Cơ Đốc Nhân trưởng thành

Môn học thứ 1 của Khóa Trình CS1 ĐỜI SỐNG THUỘC LINH

thuộc Chương trình CS CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

CS1111Là môn học giới thiệu chủ đề về sự tăng trưởng của Cơ đốc nhân, nhấn mạnh đến vai trò của việc phục vụ Cơ đốc trong sự tăng trưởng của người tín đồ.

Cách tiếp cận mang tính Kinh thánh đối với chủ đề này giúp môn học dễ dàng được sử dụng trên toàn cầu. Môn học dẫn dắt học viên không ngừng tiếp xúc với Lời Chúa, vốn là nền tảng của khóa học.

Môn học này mang tính thực tiễn, chỉ ra cách để học viên có thể tiến triển hướng đến việc trở nên giống như Đấng Christ trong cuộc sống và sự phục vụ Chúa mỗi ngày.


Những minh họa trong Kinh thánh về sự tăng trưởng Cơ đốc và những bài học Kinh thánh làm trọng tâm cung cấp cho học viên một tài liệu để sử dụng trong chính sự phục vụ Chúa của mình.

 

Rick C.Howard là một mục sư, nhân sự của Trung tâm Peninsula Christian Center tại thành phố Redwood, California. Ông đã phục vụ trong hàng ngũ nhân viên tại trường đại học Northeastern, Boston, Massachusetts; Evangel College, Springfield, Missouri; và trường Bethany College tại Scotts Valley, California. Ngoài ra, ông cũng đã phục vụ như Người đại diện Thanh niên Sinh viên toàn quốc tại Đại hội đồng, Springfield, Missouri.

Ngoài kinh nghiệm giảng dạy, Mục sư Howard còn là tác giả của một số sách như The Judgment Seat of Christ, Strategy for Triumph, The Lost Formula of the Early Church và Songs from Life. Mục sư Howard lấy bằng Cử nhân tại Đại học Grove City College, Pennsylvania và bằng Thạc sĩ về lịch sử tại Đại học Memphis State Unversity, Memphis, Tennessee.


MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Giải thích khuynh hướng về sự tăng trưởng vốn có trong đời sống thuộc linh và cho phép điều này giúp bạn lớn lên trong Đấng Christ.

2. Liên hệ sự trưởng thành thuộc linh với đời sống hằng ngày trong những vấn đề như phân biệt điều thiện và điều ác cũng như áp dụng các sứ điệp Kinh thánh vào thực tế.

3. Giải thích lý do tại sao một Cơ đốc nhân không thể trưởng thành nếu thiếu sự tương giao với Đức Chúa Trời.

4. Giải thích sự trưởng thành thuộc linh qua những khái niệm hoàn thiện và hoàn tất trái nghịch với sự toàn hảo không tì vết.

5. Mô tả vai trò của Đức Thánh Linh trong Cơ đốc nhân trưởng thành của chúng ta.

6. Giải thích những kinh nghiệm cá nhân để phân tích tiến trình sử dụng ý chí của bản thân nhằm cải thiện chính bạn về mặt tâm linh.

7. Kinh nghiệm được Cơ đốc nhân trưởng thành nhiều hơn qua việc trở nên luôn hữu ích trong chức vụ trong hội thánh cũng như trong việc giúp đỡ người khá


CẤU TRÚC MÔN HỌC

PHẦN I:  NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH

  Giáo án

Bài 1   Mong Muốn Tăng Trưởng Theo Ý Chúa

                                             PDF

Bài 2   Chúa Jêsus Christ: Một Minh Họa Cho Sự Tăng Trưởng

  PDF

Bài 3   Những Minh Hoạ Khác Về Sự Tăng Trưởng

  PDF

Bài 4   Những Ngăn Trở Và Giúp Đỡ Cho Sự Tăng Trưởng

  PDF

PHẦN II:  TIẾN TRÌNH TRONG SỰ TRƯỞNG THÀNH

 

Bài 5  Những Động Cơ Hướng Đến Sự Tăng Trưởng

 

PDF

Bài 6  Những Yếu Tố Xây Dựng Sự Trưởng Thành

 

PDF

Bài 7  Những Lẽ Thật Nền Tảng Và Cao Hơn

 

PDF

PHẦN III:  NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH

 

Bài 8     Bằng Chứng Về Phẩm Chất Cơ Đốc

 

PDF

B​ài 9  ​   Bằng Chứng Về Công Việc Hữu Ích

 

PDF

Bài 10    Bằng Chứng Về Sự Biến Đổi Thuộc Linh

  PDF

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài