Nghịch cảnh - Thử thách

   Bất kể bạn đang tham gia chiến trận nào hôm nay, nếu bạn tiếp lấy sự khôn ngoan từ Lời Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh, chiến thắng bảo đảm sẽ thuộc về bạn. Bạn không còn là nạn nhân của cảm xúc nhưng sẽ trở thành người chinh phục, tất cả bởi tình thương của Đấng Christ dành cho bạn.

   Chúa có kế hoạch cho đời sống mỗi ngày của bạn, kế hoạch của sự vui mừng, bình an và khải hoàn. Ngài mong mỏi bạn vượt qua những thử thách cảm xúc bởi bạn là phần quan trọng trong chương trình rất lớn của Ngài vào thời điểm này. Nếu bạn tiếp tục dầm mình trong sự vô cảm, giận dữ hay trầm uất, thế gian sẽ mất đi món quà là con người mà Chúa đã tạo dựng cho bạn.

Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không quan trọng trước mặt Chúa và có thể tùy ý bày tỏ những thất vọng hay sợ hãi của mình. Thay vào đó, bạn là nguồn phước quý giá có khả năng mang đến những thay đổi lớn lao.

   

   Mục đích của bạn là trở nên con người mà Chúa tạo dựng cho bạn? Hay bạn sẽ chỉ là cái bóng xiêu tó của một người cố tình lìa bỏ chương trình tốt đẹp của Chúa? Ngài cần bạn trở thành bằng chứng sống của sự vui mừng và bình an khi cả thế gian đang sa ngã. Ngài cần bạn trở thành công trình tuyệt mỹ của sự công chính và kiên định khi lề thói xã hội đang ngày càng lầm lạc. Ngài cần mọi người từ mọi thế hệ tuyên bố rằng, "Cuộc sống không xoay quanh tôi hay cảm giác của tôi. Cuộc sống tôi là để phục sự Chúa và bày tỏ nhân cách Ngài cho thế gian!"

   Người ta sẽ nhớ đến bạn vì bài ca trong tim bạn hay vì vết đổ trong đời bạn? Sau này ai cũng sẽ để lại những di sản, được quyết định trong chính các lựa chọn hằng ngày. Di sản thuộc linh mà bạn chọn lưu lại cho thế hệ mai sau quan trọng hơn những vật chất mà bạn để lại. Khi bạn ngó xem tất cả những mối cảm xúc từ xã hội, gia đình hay hoàn cảnh xảy ra trong cuộc sống mình, đừng bao giờ quên rằng Chúa sẽ ban điều tốt nhất cho những ai để dành sự lựa chọn ấy cho Ngài!

Kinh Thánh

Rô-ma 8:26-39

-Carol McLeod-

#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài