An nghỉ cho tâm hồn

   Chúng ta đã thiết lập mỏ neo của mình trong sự thật rằng Chúa là nguồn an nghỉ thật của mình. Nhưng kể cả khi chúng ta làm điều này, chúng ta thấy bản thân mình tự hỏi làm thế nào điều này áp dụng áp dụng cho cuộc đời của chúng ta ở đây trên đất này. Với những lịch trình càng ngày bận rộn, những trách nhiệm gia đình, và những nghĩa vụ công việc luôn luôn hiện diện, chúng ta muốn biết điều này ảnh hưởng cụ thể đến đời sống thường ngày của mình thế nào. Hầu hết thời gian, chúng ta sống dưới giả định của những điều Chúa Giê-xu kỳ vọng từ cách chúng ta sống cuộc đời của mình trên đất. Chúng ta cần dành chút thời gian để nhìn xem những gì Chúa Giê-xu thực sự nói Ngài khát khao gì ở chúng ta.

   Hôm nay, trong thời gian tĩnh lặng của bạn, tập trung vào sự thật của những gì Kinh Thánh nói về khao khát của Đức Chúa Trời cho loài người trên đất. Thay vì sống dưới giả thuyết của việc Chúa cảm thấy và nghĩ thế nào về những điều xảy ra trong và xung quanh cuộc sống chúng ta, hãy dành chút thời gian đọc Kinh Thánh để thấy những lời của Chúa Giê-xu, và những người khác, khi họ có liên quan đến sự thật mà chúng ta nên sống theo. Hãy viết xuống những suy nghĩ Chúa mang đến cho bạn khi bạn đọc sự thật của Ngài.

   Thận trọng: Chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một ngày mình có thể bỏ qua hay xem nhẹ vì chúng ta đã biết mọi thông tin rồi. Hãy thật sự dựa vào và ăn nuốt sự thật mà bạn đang đọc. Đừng xem nhẹ điều gì hết. Xin Chúa nói một lần nữa với bạn.

Bạn không đến với Chúa vi Ngài hữu dụng, bạn đến vì Ngài tuyệt vời. Và không có gì hữu dựng hơn việc nhận ra rằng Chúa tuyệt vời. - TIMOTHY KELLER

Kinh Thánh

---Giê-rê-mi 6:16 Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem, Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, Xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy, Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng đáp: ‘Chúng tôi không muốn đi con đường ấy.’

---Giăng 10:10  Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.

---Giăng 15:5 Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được.

---Giăng 8:36 Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.

---Giăng 15:1 Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

---Ga-la-ti 5:1 Đấng Christ đã giải phóng để chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, đừng đặt mình dưới ách nô lệ một lần nữa.

---Ma-thi-ơ 11:28-29 Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. 29Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.

-Curtis Zackery-

#truongkinhthanhtructuyen

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!