Video Khích lệ

Tại sao nan đề lại xuất hiện trong đời sống chúng ta, nan đề có thật sự là không bổ ích gì không, Chúa vẫn kiểm soát nan đề để rèn luyện chúng ta, hãy tin cậy Chúa và vượt qua những thử thách nghiệt ngã cuộc đời. Chúa đang hành động trong cuộc đời bạn và tôi

 

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài