Lời Khích Lệ

 

1. Sự hướng dẫn đặt biệt từ Thượng Đế

Tha thứ cho người khác ở một khía cạnh nào đó dường như là sự lựa chọn, nhưng đối với Đức Chúa Trời - tha thứ là điều tất yếu.

Chúa đã gởi cho chúng ta nhiều hướng dẫn đặc biệt mà tất cả những câu kinh thánh đó đều hướng về 1 từ - tha thứ!

(Mác 11:25 Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha các con ở trên trời cũng tha thứ những vi phạm của các con.” Và (Luca 6:37) “Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ”

Lời Chúa nói rằng điều quan trọng nhất trong mỗi chúng ta là sự tha thứ, chứ không phải là điều quan trọng nhất của một người cần được tha thứ là gì. Chúng ta là những chi thể mà Đức Chúa Trời đang bảo vệ, chúng ta nhận được lợi ích tốt đẹp của sự tha thứ. Một tấm lòng không biết tha thứ sẽ làm phức tạp và làm hại đến mối quan hệ của mình với Chúa mỗi ngày. Tha thứ cho người khác là giải thoát cho chính mình khỏi sự tức giận và tha thứ cũng mang lại sự chữa lành vết thương lòng cho chúng ta. Lý do mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự hướng dẫn đặt biệt là vì Chúa không muốn bất kỳ điều gì cản trở chúng ta với Ngài. Tình yêu của Đức Chúa trời dành cho chúng ta là vượt quá sự thông hiểu của con người. Tha thứ sẽ làm giảm hậu quả khó lường cuộc sống đầy những tấm lòng không sẵn sàng tha thứ

 

2. Ví dụ về con người

Hãy tha thứ cho người khác để không chìm trong sự giận dữ.

Đã lâu rồi Amy không còn sống cùng với Tim – anh chồng nghiện rượu và bạo lực. Amy biết là mình phải tha thứ cho chồng mình nhưng cô không làm được điều đó vì cô đã bị ngược đãi trong suốt 32 năm và Tim không xứng đáng với sự tha thứ của cô. Điều này tiếp tục diễn ra torng nhiều năm cho đến 1 ngày kia torng buổi khuyên bảo với Amy, tôi yêu cầu cô hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo và hãy mở rộng tấm lòng cho những điều mà Chúa hướng dẫn cô,Chúa làm mọi điều trong amy rõ ràng hơn đó là việc cô bị ngược đãi là không phải do lỗi của cô. Và Amy đã thuật lại lý do tại sao cô không tha thứ cho chồng mình, và khi tôi hỏi nếu cô đã sẵn sàng thì hãy tha thứ cho Tim, cô trả lời tôi sẵn sàng. Lúc đó Amy nhận ra rằng Chúa muốn thay đổi tấm lòng của Amy trước khi thay đổi Tim, Khi Amy đồng ý tha thứ cho Tim, cô cảm thấy rằng mình đã thỏa hiệp được với cuộc sống hay tức giận, oán hờn, sợ hãi, hiểu lầm của mình và lối sống hỗn loạn đã rời xa cô. Tha thứ cho tim đem lại sự an bình cho tâm linh của Amy.

 

3. Lời của Chúa

Chúa biết con người cần sự tha thứ, nên Ngài đã ban Con Một – Chúa Jesus đến gánh hết mọi tội lỗi (I Giăng 4:9-10). Colose 3:13 “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy". Chúa không những có quyền năng để tha thứ mà Ngài còn có thể ban cho chúng ta khả năng thắng được bản ngã của mình và sẵn sàng tha thứ cho người khác.

 

4. Hành động cá nhân

Tha thứ thường bắt đầu bằng quyết định của sự đầu phục hoặc thái độ tự nguyện của chúng ta.

Vâng lời Chúa là chúng ta đang mời Ngài hành động trên cuộc sống của mình để làm tăng trưởng thêm mức độ thuộc linh, và cũng chấp nhận sự chữa lành của Chúa. Chúng ta không thể trở lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể sống cho hiện tại và tương lai của mình. Hãy tha thứ để sự chữa lành đến với chúng ta. Nếu bạn sẵn sàng tha thứ nhưng không biết phải làm sao thì hãy cầu nguyện như sau:

Chúa ôi! Con cần sự giúp đỡ của Ngàu, hãy thêm sức mạnh cho con. Hôm nay con đã hiểu hơn về sự tha thứ với sự giúp đỡ của Ngài, con thật sự muốn tha thứ. Như Ngài đã tha thứ cho con như thê nào con cũng tha thứ cho họ như vậy. Cha ôi, con cầu xin Ngài tha thứ cho con vì người đã làm tổn thương con và xin Ngài chữa lành vết thương lòng con cùng với mối quan hệ giữa chúng con. Con cũng cầu nguyện cho những ai cần sự tha thứ, cảm ơn Chúa vì Ngài yêu con bằng tình yêu không kể xiết, trong Danh Chúa Jesus Christ, Amen!

~ST~


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Mỗi ngày với lời Chúa!

Hãy đăng ký nhận bài dưỡng linh ngay!