Tha thứ - Yêu thương

   Đôi khi những người chúng ta thương yêu nhất sẽ khiến chúng ta bộc lộ con người tồi tệ nhất của mình. Chính những người chúng ta gần gũi hằng ngày sẽ rút cạn dần bản tánh Cơ Đốc cho tới khi bản chất cốt lõi của chúng ta bị phơi bày.

   Ai cũng có những người "khó thương" được Chúa đặt để vào đời sống mình. Thật lạ lùng thay! Ngài thương chúng ta đến nỗi tin tưởng để chúng ta bày tỏ sự nhân lành với những người ấy. Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong trái Thánh Linh và Ngài cho phép những kẻ bướng bỉnh hoặc thô lỗ xen vào vòng quan hệ lành mạnh của bạn. Chúa cần con cái Ngài trong mọi thế hệ sẽ yêu thương và nhân lành với những kẻ không đáng yêu, kiên nhẫn với những kẻ hay cáu bẳn, và chúc phước cho những kẻ hiển nhiên là độc ác.


   Chúa tạo dựng để chúng ta yêu thương những kẻ dữ, tin cậy rằng qua sự đó chúng ta sẽ trưởng thành, và qua chúng ta mà vinh hiển Ngài sẽ soi sáng vào sự tối tăm của tâm hồn con người. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được điều này nếu chỉ dựa vào tư chất của mình hay sự giáo dục của gia đình. Chúng ta sẽ chỉ làm được khi chúng ta khao khát trở nên giống Đức Chúa Jêsus hơn là giống chính mình, rằng đường lối của Ngài tốt hơn đường lối mình, ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng mình.

   Khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương trong nghịch cảnh và chọn hành động cách nhân lành hơn là tỏ vẻ nóng nảy cho hả giận, chính là chúng ta đang nói: "Tôi sẽ làm như Cha mình! Tôi thuộc về gia đình Ngài, và yêu thương những kẻ chẳng đáng yêu là điều chúng tôi làm!" Hãy đừng bao giờ quên rằng quyền năng của Chúa sẽ cho phép chúng ta yêu thương những người như thế!

Kinh Thánh

---Ma-thi-ơ 5:38-48 

---Ê-phê-sô 5:1-2

#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Từ khóa: Tha Thứ Yêu thương

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài