Đào tạo


Chương trình học


NẾP SỐNG CƠ ĐỐC
Christian Life (.CL) 

(Sơ cấp)
Dành cho tân tín hữu

Loạt bài giúp tân tín hữu tìm hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ và cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân.

* Khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa cho tân tín hữu, tiếp xúc với Lời Chúa

* Giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn.

* Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của Cơ Đốc, tài liệu của các khóa học nầy với lối văn đàm thoại dễ hiểu

ồng

                                  

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ
Christian Service (.CS) 

(Trung cấp mục vụ)
Dành cho tín hữu đã Báp-têm bằng nước

Chương trình giúp tín hữu khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập và dấn thân trong sự phục vụ, văn bằng Diploma được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University. 

* Tài liệu học trong Chương Trình Cơ Đốc Phục Vụ được chuẩn bị theo một định dạng phương pháp nghiên cứu học dành cho nhân sự Cơ đốc

* Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh cùng kỹ năng  cần thiết cho việc phục vụ

* Những khóa học này đã và đang được đặc biệt chuẩn bị cho nhân sự ở mọi quốc gia và mọi nền văn hóa​​

 

 


Khóa trình học


CL 1  Đời Sống Thuộc Linh
CL 1110    Nếp Sống Mới
CL 1210   Khi Bạn Cầu Nguyện
CL 1310   Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời - Lựa Chọn Của Bạn        


CL 2  Kinh Thánh
CL 2120   Kinh Thánh Của Bạn
CL 2220   Cách Học Kinh Thánh 
CL 2320   Phúc Âm Giăng


CL 3  Thần Học
CL 3130   Chúa Jêsus Là Ai ?
CL 3230   Người Bạn Hữu Ích
CL 3330   Chúng Tôi Tin


CL 4 Hội Thánh 
CL 4140   Hội Thánh
CL 4240  Cơ Đốc Nhân Thờ Phượng
CL 4340  Những Điều Hội Thánh Làm


CL 5     Phục Vụ
CL 5150  Cá Nhân Chứng Đạo
CL 5250  Nhân Sự Cơ Đốc
CL 5350  Công Tác Dạy Dỗ


CL 6  Đạo Đức Cơ Đốc
CL 6160  Đạo Đức Kinh Thánh 
CL 6260  Hôn Nhân & Gia Đình
CL 6360  Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

 

CS 1  Đời Sống Thuộc Linh
CS 1111   Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành
CS 1211   Cầu Nguyện Và Thờ Phượng
CS 1311   Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

CS 2   Kinh Thánh
CS 2121   Vương Quốc, Quyền Năng Và Vinh Hiển
CS 2221   Lều Tạm, Đền Thờ Và Cung Điện
CS 2321   Hiểu Biết Kinh Thánh


CS 3  Thần Học
CS 3131   Nền Tảng Của Lẽ Thật
CS 3231   Sống Trong Đấng Christ
CS 3331   Đấng Khuyên Bảo, Giáo Sư Và Hướng Dẫn

CS 4  Hội Thánh
CS 4141   Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ
CS 4241   Thành Lập Hội Thánh Mới
CS 4341   Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng


CS 5  Sự Phục Vụ 
CS 5151   Các Ân Tứ Thuộc Linh
CS 5251   Giảng Và Dạy
CS 5351   Chia Sẻ Tin Lành

CS 6   Đạo Đức Cơ Đốc
CS 6161   Giải Quyết Những Nan Đề Trong Cuộc Sống
CS 6261   Dân sự, Công Tác Và Mục Tiêu
CS 6361   Đời Sống Sung Mãn


Ghi chú1 khóa trình gồm 3 môn học

Quý học viên học theo thứ tự 03 khòa trinh đầu (Đời Sống Thuộc Linh, Kinh Thánh, Thần Học) như làm nền cho một toà nhà. 

Sau khi hoàn tất 03 kháo trình đầu quý vị tiếp tục học các chủ đề còn lại (có thể không theo thứ tự)

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài